Reklama
Góry Izerskie Góry Izerskie Góry Izerskie
Starę SmokovecStarę SmokovecStarę Smokovec


Stary Smokowiec (Starę Smokovec)

Kamera on-line Kamera on-line v pobliżu miejsca
Prognoza pogody Starę Smokovec Prognoza pogody Starę Smokovec


Stary Smokowec należy do najstarszych tatrańskich osad turystycznych. Znajdziemy go w Slavkovskim sztitie. Miasto jest znane dziêki Smokowskiej wodzie mineralnej. W dziewiêædziesičtych latach 18. stulecia została zbudowana w pobliżu Ÿródła leœniczówka i chata myœliwska. Wielki rozwój nastał aż w 19. stuleciu za panowania Juarja Rainer, który osadê Stary Smokovec udostêpnił wszystkim warstwom społecznym. Do dominant tej gminy należy Grandhotel zbudowany w roku 1904, według projektu budapeskiego architekta.
 

Oœrodek informacji - Dom Služieb, 062 01 Starę Smokovec, tel.: +421 (0)52-442 3440, e-mail: smokovec@tatryinfo.eu

 

 
Stary Smokowec
   Zakwaterowanie Stary Smokowiec
  Zakwaterowanie Nowy Smokowiec
  Zakwaterowanie Tatrzańskie Zruby
1 km
 

TOPlist